Projekty
Poprawa stanu zdrowia
Wpisany przez Janowicz Jakub   
piątek, 21 września 2018 11:02

Szanowni Rodzice

O własnym zdrowiu i naszej rodziny w znacznej mierze decydujemy sami –prowadząc określony stylu życia. Niestety, nieprawidłowe nawyki żywieniowe i coraz mniejsza aktywność fizyczna mają niekorzystny wpływ na nasz stan zdrowia. Dlatego zastanówmy się, ile korzyści osiągniemy wprowadzając nawet nieznaczne zmiany naszych zachowań. Pomoże nam w tym Program „Poprawa stanu zdrowia dzieci i młodzieży z otyłością od 7 – 18 roku życia poprzez redukcję masy ciała, zmianę nawyków żywieniowych i wzrost aktywności fizycznej na terenie Powiatu Świdnickiego na lata 2018 – 2019”.

Jest to autorski program adresowany do uczniów w wieku od 7 do 18 roku życia, zameldowanych na terenie Powiatu Świdnickiego, które borykają się z problemem otyłości, i którzy chcieliby zredukować masę ciała pod okiem fachowców i z dużą pomocą rodziców.

Program został opracowany i pilotowany jest przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Świdnicy i w znacznej mierze finansowany ze środków Powiatu Świdnickiego, dlatego udział w nim dzieci, młodzieży oraz ich rodziców jest całkowicie bezpłatny.

Zaproponowane formy terapii obejmują kompleksową opiekę pielęgniarki, lekarza, dietetyka, rehabilitanta oraz psychologa. Lekarz zajmie się dokładną diagnozą przyczyn otyłości u Państwa podopiecznych oraz wykluczy przeciwwskazania do uczestnictwa w programie. Po wykonaniu niezbędnych badań, stwierdzeniu braku przeciwwskazań, kandydat zostanie zakwalifikowany do programu, który będzie trwał od października 2018 r. do czerwca 2019 r. Od tej chwili sztab specjalistów zajmie się Państwa dzieckiem.

W tym projekcie chcemy nauczyć dzieci zasad prawidłowego odżywiania pod okiem dietetyka. Dla każdego uczestnika zostanie opracowany indywidualna dieta i plan odżywiania. Zostaną również zorganizowane wspólnie warsztaty kulinarne: dla Państwa i Waszych pociech.

Więcej…
 
Projekt - Podniesienie Efektywności Kształcenia
Wpisany przez Janowicz Jakub   
niedziela, 01 lipca 2018 11:02

 

PROJEKT: ”PODNIESIENIE EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNYCH I PRZYRODNICZYCH W SZKOŁACH GMINY STRZEGOM O NAJSŁABSZYCH WYNIKACH EDUKACYJNYCH, POPRZEZ STWORZENIE WARUNKÓW DLA NAUCZANIA OPARTEGO NA METODZIE PROJEKTU”

 

W roku szkolnym 2016/2017 i 2017/2018 w naszej szkole realizowany był przez Gminę Strzegom w ramach Poddziałania 10.2.4 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 projekt pt. „Podniesienie efektywności kształcenia w zakresie przedmiotów matematycznych i przyrodniczych w szkołach Gminy Strzegom o najsłabszych wynikach edukacyjnych, poprzez stworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu". Zajęcia z matematyki podzielone były na dwie grupy: zajęcia rozwijające kompetencje matematyczne i zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki. W zajęciach uczestniczyli uczniowie z klas 4-7. Celem zajęć było wyrównanie poziomu umiejętności i wiadomości z matematyki. Zajęcia wspomagały uczniów, którzy z różnych przyczyn mieli problemy z opanowaniem wiedzy matematycznej. Zajęcia te miały rozbudzić w uczniach w miarę możliwości wiarę we własne siły. Na zajęciach stwarzano sytuacje, w których uczniowie mieli szansę odniesienia sukcesu na miarę swoich możliwości. Uwzględniano indywidualne potrzeby dzieci i troszczono się, aby zapewnić wszystkim uczniom równe szanse. Na zajęciach zrealizowane zostały treści zawarte w podstawie programowej dla klas 4-7. Na zajęciach uczniowie doskonalili umiejętność prowadzenia obserwacji i doświadczeń, nadrabiali braki, utrwalali poznane wiadomości. W ramach zajęć korzystali z różnych źródeł wiedzy, gdzie samodzielnie wyszukiwali wiadomości, planowali i wykonywali zadania i doświadczenia. Na zajęciach rozwijających kompetencje matematyczne uczestniczący w zajęciach mogli rozwijać swoje zainteresowania matematyczne w innych warunkach niż na lekcji. Obowiązywały tu zupełnie inne formy pracy, swobodna atmosfera, współdziałanie i tematyka zajęć wykraczająca poza obowiązujący program nauczania, uwzględniająca zainteresowania uczniów. Wszystkie te czynniki sprzyjały wzmożonej aktywności uczniów i rozbudzały ich pasję poznawczą. Na zajęciach dążono do jak największej aktywności uczniów. Stosowano:

  • metody oparte na tworzeniu wiedzy matematycznej np. nauczanie problemowe, analizę wyników obserwacji, „burzę mózgów”, pracę indywidualną z określonym problemem,
  • metodę przez doświadczenie, nauczanie przez rozwiązywanie zadań,
  • samodzielne rozwiązywanie określonych problemów z możliwością przedstawienia wyników swojej pracy pozostałym uczniom na zajęciach.
Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 8