Rekrutacja do oddziału przedszkolnego w roku 2019/ 2020

Rekrutacja do szkół i przedszkoli na rok szkolny 2019/2020 - INFORMACJA.

Pobierz

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

Pobierz

Regulamin rekrutacji do oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkoły Podstawowej
im. Adama Mickiewicza z oddziałami przedszkolnymi w Olszanach na rok szkolny 2019/2020.

Pobierz

Uchwała nr 2/19 Rady Miejskiej w Strzegomiu w sprawie określenia kryteriów i przyznanych im
punktów, w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Strzegom.

Pobierz

Załącznik nr 1 - Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Strzegom.

Pobierz

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego przy PSP im. Adama Mickiewicza z oddziałami przedszkolnymi w Olszanach na rok szkolny 2019/2020.

Pobierz


Rekrutacja do klasy pierwszej w roku 2019/ 2020

Rekrutacja do szkół i przedszkoli na rok szkolny 2019/2020 - INFORMACJA.

Pobierz

Regulamin naboru i rekrutacji do PSP im. Adama Mickiewicza z oddziałami przedszkolnymi w Olszanach na rok szkolny 2019/2020.

Pobierz

Uchwała nr 20/17 Rady Miejskiej w Strzegomiu w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą
punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Strzegom oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów.

Pobierz

Wniosek o przyjęcie dziecka do pierwszej klasy PSP w Olszanach w 2019/2020 roku.

Pobierz

Załącznik nr 2 - Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Strzegom.

Pobierz

Zgłoszenie kandydata do klasy pierwszej w PSP im. Adama Mickiewicza w Olszanach.

Pobierz