Rekrutacja do oddziału przedszkolnego w roku 2019/ 2020

Rekrutacja do szkół i przedszkoli na rok szkolny 2019/2020 - INFORMACJA.

Pobierz

Ogłoszenie w sprawie rekrutacji do oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej
im. Adama Mickiewicza z oddziałami przedszkolnymi w Olszanach na rok 2018/2019.

Pobierz

Regulamin rekrutacji do oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkoły Podstawowej
im. Adama Mickiewicza z oddziałami przedszkolnymi w Olszanach na rok szkolny 2018/2019.

Pobierz

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

Pobierz

Uchwała nr 2/19 Rady Miejskiej w Strzegomiu w sprawie określenia kryteriów i przyznanych im punktów, w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Strzegom.

Pobierz

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza z oddziałami przedszkolnymi w Olszanach na rok szkolny 2018/2019.

Pobierz

Zarządzenie nr 33/B/2019 sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Strzegom.

Pobierz

Oświadczenie Rodziców o spełnianiu kryteriów.

Pobierz


Rekrutacja do klasy pierwszej w roku 2019/ 2020

Rekrutacja do szkół i przedszkoli na rok szkolny 2018/2019 - INFORMACJA.

Pobierz

Rekrutacja do klasy pierwszej Publicznej Szkoły podstawowej im. Adama Mickiewicza
z oddziałami przedszkolnymi w Olszanach w roku szkolnym 2018/ 2019 - ogłoszenie.

Pobierz

Regulamin naboru i rekrutacji do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza
z oddziałami przedszkolnymi w Olszanach na rok szkolny 2018/2019.

Pobierz

Zgłoszenie Kandydata do klasy pierwszej PSP im. Adama Mickiewicza w Olszanach w roku 2018/2019.

Pobierz

Wniosek o przyjęcie dziecka do pierwszej klasy PSP, dla której organem jest Gmina Strzegom w 2018/2019r.

Pobierz

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez
Gminę Strzegom - Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 42/B/2018 Burmistrza Strzegomia z dnia 29 stycznia 2018r.

Pobierz

Uchwała nr 20/17 Rady Miejskiej w Strzegomiu w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą
punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych
przez Gminę Strzegom oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów.

Pobierz