Pliki do pobrania - różne

 

Procedury kontaktów z Rodzicami obowiązujące w PSP im. A. Mickiewicza w Olszanach

Pobierz

Procedury postępowania nauczycieli i pracowników szkoły w sytuacjach trudnych i kryzysowych

Pobierz

Szkolny program wspierania uzdolnień i rozwijania zainteresowań uczniów

Pobierz

Szkolny program wspierania uczniów z trudnościami w nauce

Pobierz

Regulamin użytkowania szafek szkolnych w Publicznej Szkole Podstawowej w Olszanach

Pobierz