Kryteria ocen z przedmiotów 2014 r.

 

Edukacja wczesnoszkolna

Pobierz

Wykaz konkretnych wymagań wiadomości i umiejętności uczniów klasy 4 z przedmiotu historia

Pobierz

Wykaz konkretnych wymagań wiadomości i umiejętności uczniów klasy 5 z przedmiotu historia

Pobierz

Wykaz konkretnych wymagań wiadomości i umiejętności uczniów klasy 6 z przedmiotu historia

Pobierz

Przedmiotowy system oceniania z informatyki kl. IV-VI

Pobierz

Kryteria oceny/ zakres materiału - język angielski kl. I–III

Pobierz

Kryteria oceny - język angielski kl. IV–VI

Pobierz

Kryteria oceniania z języka niemieckiego w klasach IV-VI

Pobierz

Wymagania edukacyjne i zasady oceniania z języka polskiego - kl. IV-VI

Pobierz

Kryteria oceniania z matematyki

Pobierz

Kryteria oceniania z muzyki - kl. IV-VI

str. 1 str. 2

Plan wynikowy - tajemnice przyrody - klasa 4

Pobierz

Plan wynikowy - tajemnice przyrody - klasa 5

Pobierz

Roczny plan wynikowy nauczania przyrody w 6 klasie szkoły podstawowej

Pobierz

Kryteria oceniania z religii

Pobierz

Kryteria oceniania i wymagania z wf

Pobierz

Kryteria oceniania i metody sprawdzania osiągnięć uczniów z zajęć technicznych

Pobierz