Najnowsze artykuły na stronie
Projekt - Podniesienie Efektywności Kształcenia
Projekty
Wpisany przez Janowicz Jakub   
niedziela, 01 lipca 2018 11:02

 

PROJEKT: ”PODNIESIENIE EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNYCH I PRZYRODNICZYCH W SZKOŁACH GMINY STRZEGOM O NAJSŁABSZYCH WYNIKACH EDUKACYJNYCH, POPRZEZ STWORZENIE WARUNKÓW DLA NAUCZANIA OPARTEGO NA METODZIE PROJEKTU”

 

W roku szkolnym 2016/2017 i 2017/2018 w naszej szkole realizowany był przez Gminę Strzegom w ramach Poddziałania 10.2.4 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 projekt pt. „Podniesienie efektywności kształcenia w zakresie przedmiotów matematycznych i przyrodniczych w szkołach Gminy Strzegom o najsłabszych wynikach edukacyjnych, poprzez stworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu". Zajęcia z matematyki podzielone były na dwie grupy: zajęcia rozwijające kompetencje matematyczne i zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki. W zajęciach uczestniczyli uczniowie z klas 4-7. Celem zajęć było wyrównanie poziomu umiejętności i wiadomości z matematyki. Zajęcia wspomagały uczniów, którzy z różnych przyczyn mieli problemy z opanowaniem wiedzy matematycznej. Zajęcia te miały rozbudzić w uczniach w miarę możliwości wiarę we własne siły. Na zajęciach stwarzano sytuacje, w których uczniowie mieli szansę odniesienia sukcesu na miarę swoich możliwości. Uwzględniano indywidualne potrzeby dzieci i troszczono się, aby zapewnić wszystkim uczniom równe szanse. Na zajęciach zrealizowane zostały treści zawarte w podstawie programowej dla klas 4-7. Na zajęciach uczniowie doskonalili umiejętność prowadzenia obserwacji i doświadczeń, nadrabiali braki, utrwalali poznane wiadomości. W ramach zajęć korzystali z różnych źródeł wiedzy, gdzie samodzielnie wyszukiwali wiadomości, planowali i wykonywali zadania i doświadczenia. Na zajęciach rozwijających kompetencje matematyczne uczestniczący w zajęciach mogli rozwijać swoje zainteresowania matematyczne w innych warunkach niż na lekcji. Obowiązywały tu zupełnie inne formy pracy, swobodna atmosfera, współdziałanie i tematyka zajęć wykraczająca poza obowiązujący program nauczania, uwzględniająca zainteresowania uczniów. Wszystkie te czynniki sprzyjały wzmożonej aktywności uczniów i rozbudzały ich pasję poznawczą. Na zajęciach dążono do jak największej aktywności uczniów. Stosowano:

  • metody oparte na tworzeniu wiedzy matematycznej np. nauczanie problemowe, analizę wyników obserwacji, „burzę mózgów”, pracę indywidualną z określonym problemem,
  • metodę przez doświadczenie, nauczanie przez rozwiązywanie zadań,
  • samodzielne rozwiązywanie określonych problemów z możliwością przedstawienia wyników swojej pracy pozostałym uczniom na zajęciach.
Więcej…
 
Koniec Roku Szkolnego 2017/2018 PDF
Życie szkoły
Wpisany przez Janowicz Jakub   
poniedziałek, 25 czerwca 2018 20:12

W piątkowy poranek 22 czerwca w naszej szkole odbyło się uroczyste zakończenie Roku Szkolnego 2017/2018. Zgodnie z tradycją na początku cała nasza społeczność udała się do kościoła na uroczystą Mszę Świętą , którą odprawił ksiądz Proboszcz Marian Kujawski. Po jej zakończeniu udaliśmy się na świetlicę wiejską gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Po powitaniu gości pani Dyrektor Maria Karkowska wręczyła uczniom świadectwa z czerwonym paskiem, nagrody za wysokie miejsca w konkursach gminnych i ogólnopolskich oraz medale za zmagania sportowe, w których uczniowie rywalizowali na terenie naszej szkoły przez cały rok szkolny. Nie zabrakło oczywiście podziękowań w formie dyplomów dla zaangażowanych rodziców w działania naszej szkoły, na których zawsze możemy liczyć oraz dla pani Sołtys Stanisławy Górskiej jak i naszych dzielnych Strażaków z Olszan , którzy też zawsze służą nam pomocą. Delegacja Strażaków stawiła się w składzie: prezes Józef Goryczka, komendant Stanisław Zięba oraz Jan Figurak. Po rozdaniu podziękowań i świadectw nasi goście : pani Sołtys Olszan i pan prezes Ochotniczej Straży Pożarnej skierowali do zebranych parę ważnych słów tuż przed udaniem się na wakacje. Dalsza część zakończenia roku szkolnego odbyła się już w poszczególnych klasach gdzie wychowawcy , rodzice i uczniowie udali się na wręczenie pozostałych świadectw. Nastał czas wypoczynku i relaksu…a za ponad dwa miesiące spotykamy się ponownie!! Udanych wakacji!!

 
Uczniowie PSP Olszany uczą się pływać! PDF
Życie szkoły
Wpisany przez Janowicz Jakub   
poniedziałek, 25 czerwca 2018 20:05

Od 5 kwietnia 27 dzieci z klas I- III z PSP Olszany zaczęło naukę pływania na świeżo wybudowanym basenie – Delfinek w Strzegomiu w ramach programu „Umiem Pływać”. Uczniowie byli bardzo zadowoleni z zajęć i po każdej lekcji pływania  nie mogli sie doczekać się następnej wizyty na basenie aby ponownie doskonalić swoje umiejętności. Instruktorzy oferują naszym dzieciom dużo rozmaitych zabaw ćwiczeń i konkurencji, dzięki którym już po kilku zajęciach było widać ogromne postępy w pływaniu naszych uczniów! Wszystkim dzięki, którym nasi uczniowie mają możliwość rozwijać swoje pływackie umiejętności serdecznie dziękujemy!! A już od września kolejne lekcje pływania!

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 96